Biocenter Finland is searching for Director - Biokeskus Suomi hakee johtajaa

Biocenter Finland is searching for Director for the period of 1.1.2014-31.12.2016. The director will be formally employed by the coordinating university of Biocenter Finland, currently the University of Helsinki.

To be eligible as Director, the applicant must be a professor or have a doctoral degree, have good knowledge of the fields represented by Biocenter Finland. The Director is expected to demonstrate leadership skills in coordination of national and international research infrastructures. As the Director will interact extensively with national administrative bodies good understanding of written and spoken Finnish is required. For more information please see the full announcement below.

Biokeskus Suomi (Biocenter Finland) on Suomen biokeskusten yhteistyöverkosto. Biokeskus Suomen jäsenet ovat Helsingin yliopiston Biocentrum Helsinki, Biotekniikan instituutti sekä Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM, Itä-Suomen yliopiston Biocenter Kuopio, Oulun yliopiston Biocenter Oulu, Tampereen yliopiston Biolääketieteellisen teknologian yksikkö sekä Turun yliopiston ja Åbo Akademin BioCity Turku.

Biokeskus Suomi edistää korkeatasoisen tutkimuksen tekemistä ja bioalan kansainvälistymistä sekä tehostaa biotieteiden, biolääketieteen ja biotekniikan uusien teknologioiden käyttöönottoa Suomessa. Biokeskus Suomen jäsenten tutkimustoimintaa arvioidaan säännöllisesti. Biokeskus Suomen tärkeimpänä tehtävänä on kehittää valtakunnallisia biotieteiden teknologiapalveluja, joiden valinta perustuu kansainväliseen arviointiin. Lisäksi Biokeskus Suomi edistää kansainvälistä tutkijankoulutusta, lahjakkaiden nuorten ryhmänjohtajien urakehitystä, kansainvälisten asiantuntijoiden rekrytointia teknologian avainalueille sekä tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä.

Kaudella 2013–2016 Biokeskus Suomen keskeisimpänä tehtävänä on toiminnan vakiinnuttaminen ja teknologiapalvelujen rakenteellisen kehittämisen jatkaminen yhteistyössä biokeskusyliopistojen kanssa.

Biokeskus Suomi hakee

Johtajaa

määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.1.2014–31.12.2016. Johtaja tulee palvelussuhteeseen Biokeskus Suomen koordinaatioyliopistoon, joka on tällä hetkellä Helsingin yliopisto.

Biokeskus Suomen johtaja toimii merkittävällä näköalapaikalla suomalaisessa biotieteiden yhteisössä. Olennaisena osana tehtävää on yhteistoiminta jäsenyliopistojen kanssa sekä kansallisen ja kansainvälisen infrastruktuurikehityksen edistäminen.

Johtajan tehtävänä on: johtaa ja kehittää Biokeskus Suomen toimintaa ja huolehtia verkoston toiminnan koordinoinnista eri yliopistojen ja biokeskusten kanssa; seurata alan yleistä kehitystä sekä hoitaa ja kehittää verkoston kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä sekä tiedotustoimintaa; huolehtia verkoston talouden hoidosta; valmistella ja esitellä johtoryhmän käsiteltäviksi kuuluvia asioita sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta. Johtajalla voi olla oma tutkimusryhmä.

Biokeskus Suomen johtajaksi valitaan henkilö, joka on professori tai joka on suorittanut tohtorin tutkinnon, perehtynyt Biokeskus Suomen edustamaan tehtäväalaan ja jolla on kokemusta johtamistehtävistä. Eduksi luetaan kansainväliset asiantuntijatehtävät ja perehtyneisyys EU:n tiede- ja infrastruktuuripolitiikkaan. Biokeskus Suomen työkielet ovat suomi ja englanti.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8–10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakemukset osoitetaan Biokeskus Suomen johtoryhmälle. Biokeskus Suomen valitsemat kansainväliset arvioijat antavat lausunnon johtajan tehtävää hakeneiden pätevyydestä. Biokeskus Suomen johtoryhmä tekee esityksen johtajan nimeämisestä. Johtajan valitsevat biokeskusyliopistojen rehtorit.

Hakemukseen tulee liittää lyhyt englanninkielinen (enintään 3 sivua) suunnitelma siitä, miten hakija aikoo kehittää Biokeskus Suomen toimintaa seuraavien kolmen vuoden aikana sekä ajantasainen ansioluettelo (curriculum vitae) ja julkaisuluettelo.

Hakemus toimitetaan liitteineen osoitteeseen Helsingin yliopiston kirjaamo, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO tai sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Hakuaika päättyy 30.4.2013 kello 15.45. Hakuaika on päättynyt.

Lisätietoja tehtävästä antavat Biokeskus Suomen johtoryhmän puheenjohtaja Seppo Ylä-Herttuala (+358 40 355 2075, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja johtoryhmän jäsenet.

Biokeskus Suomen johtoryhmä

Featured articles